Produkty

Daňová evidence
Program umožňuje snadné vedení účetnictví fyzických osob i malých a středních firem.
Účetní operace jsou zaznamenávány v peněžního deníku. Způsob členění příjmů a výdajů je popsán v účtové osnově. Účtovou osnovu si uživatel může nastavit dle svých požadavků.
Program podporuje evidenci zakázek, závazků a pohledávek, obchodních partnerů, dlouhodobého majetku a drobného majetku. U dlouhodobého majetku lze provádět daňové odpisy. Uživatelsky jednoduché je i vystavování běžných, zálohových a penalizačních faktur. Ve verzi pro plátce DPH program podporuje práci s daní z přidané hodnoty.

Obchodní sklad
Program umožňuje vedení obchodního skladu. Základem programu je evidence skladových karet a ceník skladových položek. Vstup zboží do skladu se provádí hromadnými příjemkami a návratkami, výstup hromadnými prodejkami a výdejkami. Snadné a rychlé je vystavování dodacích listů a faktur.

Skladová evidence
Program umožňuje vedení skladu MTZ (materiál, zásoby ...). Základem programu je evidence skladových karet a ceník skladových položek. Vstup zboží do skladu se provádí hromadnými příjemkami a návratkami, výstup hromadnými prodejkami a výdejkami. Na rozdíl od odchodniho skladu, součástí skladu MTZ není tisk dodacích listú a faktur.

Kniha jízd
V základní verzi umožňuje program evidenci jízd až 99 různých vodidel. Omezenou verzi programu lze používat zdarma a umožňuje evidenci až 50 jízd jednoho vozidla.Pro práci s programy postačuje pouze základní zkušenosti s prací na počítačích třídy PC

© Jerabek 2011